Vytautas Mackevičius

Laiškas

Dailininkas Vytautas Mackevičius

nuotrauka Vytauto Česnaičio

 

Biografija

Gimė 1934 m. Ukmergėje. 1941 m. pradėjo mokytis Ukmergės pradžios mokykloje (dabar Senamiesčio). 1947 m. mokėsi Ukmergės gimnazijoje. Vėliau, įstojo į Vilniaus Žemės ūkio ir mechanizacijos technikumą. 1953 m. pradėjo tarnauti sovietinėje kariuomenėje, po trijų metų sugrįžo į Ukmergę. 1958 m. vedė Ireną Bulgarauskaitę, užaugino sūnų Artūrą Mackevičių. Dirbo Ukmergės baldų kombinate, „Šilo“ ratų gamykloje, nuo 1964 iki 1994 metų „Vienybės“ gamykloje.

Tėvas Bronius Mackevičius (1900-1992) kilimo nuo Molėtų. Iki 1932 m. dirbo Kauno centriniame pašte. 1932 m. persikėlė į Ukmergę, dirbo pašte, priklausė Šaulių sąjungai. Iš pašto atleistas 1950-1960 m. dirbo Ukmergės miškų ūkyje kasininku. 1961-1966 m. baldų kombinate, vandentiekio ūkyje. Fotografavo aparatu „AGFA“. Buvo filatelistas, numizmatas. Mokėjo vokiečių, lenkų, latvių ir rusų kalbas. Mėgo piešti. Mama Veronika Jauniškytė (1907-1995) gimė ir augo Labanore. Su tėvu susipažino Kaune, susituokė 1933 m. Apsigyveno Ukmergėje, prezidento Antano Smetonos vardo gatvėje. 1940 m. gimė Vytauto sesuo Laima Mackevičiūtė-Rasimavičienė. Baigusi mokslus gyveno Kėdainiuose, dirbo chemijos gamykloje.

Dešimties metų būdamas Vytautas pradėjo piešti pieštuku. Gimnazijos piešimo mokytojo Jono Verbicko skatinamas ėmė tapyti akvarele, įgijo pagrindus. Drauge su bendraminčiais Algiu ir Rimu vasaros atostogų metu vykdavo į gamtą tapyti peizažų. Gimnazijoje rengdavo parodėles. Pradėjo tapyti aliejiniais dažais, pirmiausiai peizažus prie Šventosios. Mokytojas J. Verbickas skatino studijuoti toliau Dailės institute. Tam nebuvo lemta išsipildyti. 1959 m. pirmieji trys tapybos darbai (drobės) papuošė tuometinę Ukmergės Pieno kavinę. 1987 m. Vytautas tapo Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariu. 2009 m. jam buvo suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas.

Parodos:

1983 m. pirmoji asmeninė paroda Ukmergėje „Vienybės“ gamykloje.

1985 m. – Vilniuje.

1986 m. ir 2012 m. Kaune.

1989 m. – Ukmergėje.

1993 m. dalyvavo bendroje parodoje Vokietijoje Badlagenzalcos mieste.

1997 m. dalyvavo tarptautinėje Adomo Varno vardo parodoje Joniškyje, atžymėtas publikos prizu.

1998 m. – Vokietijos Nordhorn mieste.

2000 m. – Lenkijoje – Gižycko mieste.

2002 m. – Utenoje, Molėtuose.

2003 m. – Alantoje, Vokietijoje, Lenkijoje.

2004 m. – Ukmergėje (Jubiliejinė), Vokietijoje.

2005 m. – Anykščiuose, Jonavoje.

2008 m. – Čiobiškyje.

2011 m. – LR Seimo rūmuose.

2013 m. – Jonavoje.

2014 m. – Ukmergėje Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje.

2016 m. – Vilniuje (tautodailės galerijoje), Kaune.

 

lt_LTLietuvių kalba