Prezidento Antano Smetonos keliais. Šiaurės Lietuva

Vytautas ČESNAITIS Almanacho „Eskizai“ redaktorius Prezidento keliais Niekas negali paneigti prezidento Antano Smetonos brendo svarbos Ukmergės rajonui. Kur jis – ten Lietuva, jo numylėtas senųjų alkakalnių, girių, juosiamų Šventosios, tikėjimo ir vilties kraštas. Jis čia gimė, augo, išėjo pradžios mokslus, prisirišo, studentaudamas ir dirbdamas lankė, būdamas prezidentu rūpinosi infrastruktūra, žemės ūkiu, švietimu, gerove. Plačiau…

DELTUVOS ŽEMEI – 800 METŲ!

Almanacho ESKIZAI redaktorius Vytautas Česnaitis 2019 m. sukanka 800 metų nuo pirmojo (1219 m.)  Deltuvos žemės vardo paminėjimo Taikos sutartyje tarp Haličo Voluinės (Ukraina) kunigaikštystės ir lietuvių žemių kunigaikščių. Tai pati seniausia žinoma XIII a. pradžios informacija apie sutartį pasirašiusius Deltuvos kunigaikščius – Judeikį, Pukeikį, Bikšį ir Ligeikį. Svarbus Ukmergės Plačiau…

1468 METŲ ROMOS POPIEŽIAUS DOVANA DELTUVOS PARAPIJAI

Almanacho ESKIZAI redaktorius Vytautas Česnaitis 2019-ieji atnešė įstabią žinią Ukmergės krašto gyventojams, minintiems Deltuvos žemės 800 metų jubiliejų. Po keleto metų paieškų pagaliau surastas neeilinis, 1468 m. kovo 5 d. Romos bažnyčios pergamentas, popiežiaus Pauliaus II bulė. Seniausias žinomas rašytinis, originalus Ukmergės krašto dokumentas, leidžiantis kur kas geriau pažinti istoriją, Plačiau…

lt_LTLietuvių kalba
lt_LTLietuvių kalba